Fyren SK1VHF i Klintehamn

 

Här finns SSA:s fyrar, dessa sköts av medlemmar i Gotlands Radioamatörklubb.

SK1VHF:
Built by SM1FMT Jan, former RSA Mobitex 160 MHz set to 30 W. LO DF9LN OCXO.
Keying by Arduino micro supplied by SA1CKW Melker and software SM6FHZ Ingolf

PS from Melker also.
The new beacon on top of the old beacon.

Frequecy: 144.447
Keying: SK1VHF JO97CJ

New SK1VHF  

Uppdaterad 2017-09-24